Informace, podmínky, startovné

Kategorie          Trasa               Registrace

 • muži

 • ženy

 • děti

 • rodiny s dětmi

 • týmy

 • 12 km (časové omezení 120 min.)
 • 6 km (časové omezení 75 min.)
 • 1 500 m (děti 6 - 15 let)
 • rodinná (shodná s dětskou)
 • Po odeslání registrace obdržíte na uvedený e-mail informace o platbě startovného.
 • Webově zaregistrovaní účastníci obdrží startovací balíček.
Vyhlašujeme soutěž o nejpočetnější tým. Každý závodník v týmu běží sám za sebe, avšak nejpočetnější tým obdrží drobnou cenu. V registraci stačí doplnit název týmu a tým, který bude mít nejvyšší počet účastníků vyhrává.

Pro trasy 6 km, 12 km a dětská není možná registrace na místě. Závodit tedy mohou pouze webově zaregistrovaní běžci. Na místě je možná pouze registrace na rodinnou trasu.

Startovné

Muži, ženy

12 km, 6 km

200 Kč/osoba

Děti od 6 do 15 let

1 500 m

50 Kč/osoba

Rodinná trasa (dítě do 6 let zdarma)

50 Kč/osoba

Podmínky závodu

Obecné

 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti na závodě.
 • Každý účastník se účastní závodu na vlastní nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost .
 • Pořadatel (Happy run, z.s.) si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.
 • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace. Startovné se v případě odsunutí závodu účastníkům nevrací.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vznikou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Registrace

 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registrační formulář na internetových stránkách www.happyrun.cz a/nebo místech určených Pořadatelem.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet Pořadatele nebo zaplacena hotově.
 • Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný, nevratný ani ho nelze převést na jinou osobu.
 • Registrace k závodu (objednávka) nezaplacená do 7 kalendářních dnů od jejího vytvoření bude automaticky zrušena.
 • Registrace na závod a další zakoupené položky z doplňkového výběru a odpovídající cena jsou nevratné a nepřevoditelné (ani ze zdravotních důvodů).
 • Velikost objednaného trička nelze dodatečně měnit.
 • Pouze webově registrovaní účastníci (nikoliv účastníci zaregistrovaní na místě) obdrží startovací balíček.

Závod

 • Účastník závodu se při registraci na místě musí ještě prokázat emailem nebo dokladem potvrzující jeho totožnost.
 • Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů a dobrovolníků.
 • Startovní čísla budou přidělena na místě při registraci v den závodu.
 • Porušení jednoho nebo více z uvedených pravidel může vést k diskvalifikaci ze závodu bez náhrady.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.happyrun.cz.
 • Trasy jsou časově omezeny, tj. 6 km - 75 min. a 12 km - 120 min.
 • Vyhlašování vítězů bude v kategoriích děti do 14 let, 15 - 39 let, 40 let a více (v každé kategorii muži/ženy, pro trasy 6 km a 12 km); v dětské trase pak: děti do 8 let, 9 - 11 let, 12 - 14 let (holky/kluci). Zařazení do kategorie se řídí rokem narození.

Ochrana osobních údajů