... běžíme pro Františka

František (3).jpg

Sedmiletý František Lněnička z Ivančic trpí dětskou mozkovou obrnou s triparezou (postižení dolních končetin a levé horní končetiny). V současné době chodí František s oporou, sám ujde několik metrů. Chůze je nefunkční přes vtočené špičky, samostatně stoj nezvládne. V rámci sebeobsluhy je méně soběstačný, odkázán na druhou osobu a vyžaduje velmi náročnou ošetřovatelskou a rehabilitační péči.

Maminka Lenka zůstala na péči o syna a 15letou dceru Karolínu, která byla vzhledem k Františkově postižení odstavena na druhou kolej, sama. Maminka pracuje na částečný úvazek v LDN Nemocnice Ivančice, kde je obrovskou pomocí a oporou. Rodina je na tom finančně velice špatně, vzhledem k Františkově postižení by potřebovali bezbariérový byt a přijatelnější bydlení.

Nedávno se rodina potýkala se situací, kdy bylo nutné Františkovi zaplatit (8 000 Kč/měsíc) asistentku ve speciální škole, jelikož díky jeho tělesnému handicapu je velmi náročný na péči a ve třídě je již naplněna personální kapacita (tj. jeden učitel a jedna asistentka pedagoga). Asistentka hrazená ze sociálních dávek jim byla zamítnuta. Tento příspěvek se mamince podařilo zařídit z příspěvků Dobrého anděla. František také využívá rehabilitací, které jsou velmi nákladné, také potřebuje speciální dlahy, které zdravotní pojišťovna nehradí a jejich částka se šplhá nad 100 000 Kč.  

 

Rodina je naprosto na dně, finančně, sociálně, morálně. Lenka by potřebovala trávit více času se starší dcerou, ale jakékoliv hlídání pro Františka, pečovatelku nebo chůvu si nemůže finančně dovolit.

František (7).jpg

S prosbou o pomoc se na nás obrátila nadřízená maminky Františka MUDr. Jitka Hálová Novotná, která na úvod uvádí: Jsem primářkou LDN Nemocnice Ivančice, starám se společně se svým týmem o 60 těžce nemocných převážně seniorů a obrovskou pomocí a oporou je nám právě sestřička Lenka. Je u nás zaměstnaná jako specialistka na hojení chronických ran, několik let má pouze částečný úvazek, všichni jsme obecně věděli, že má postižené dítě, ale vzhledem k tomu, že by ji nikdy nenapadlo si stěžovat, nikdo z nás neznal její příběh, nikdo z nás neznal její trápení. 

František (2).jpg

Maminka Františka je velmi skromná a citlivá, ale také velmi silná žena, která celou rodinnou situaci nese na svých bedrech. Je vyčerpaná z neustálého žádání o příspěvky na bydlení a pro syna Františka, atd. Navíc maminka nemá řidičské oprávnění a ani finance na autoškolu nebo auto, které by fungování a mobilitu rodiny s Františkem výrazně usnadnily. Finance v rodině zásadně chybí, a proto jsme se rozhodli této rodině pomoci.