Pomáhají nám ...

Vážíme si Vaší pomoci a moc děkujeme za podporu!

Hlavní sponzor běhu:

Římskokatolická farnost Valeč u Hrotovic

Obec Slavičky

Obec Stropešín

Obec Třebenice

Moc děkujeme Terce Bičákové za  grafickou úpravu a návrhy!