K3.png

pro Dominička

5. 9. 2020

Domčovi byl jako prvnímu v České republice zjištěn Witteveen Kolk syndrom, který je pro lékaře téměř neznámý. Prognóza je však taková, že se vše v nějaké míře naučí. Domča potřebuje finanční prostředky na rehabilitace a další zdravotní pomůcky ...

1279048_468551739913389_55243773_o.jpg

pro Evičku

25. 5. 2019

Evička je fyzicky i mentálně postižená - má DMO, centrální hypotonii, opožděný psychomotorický vývoj a autismus. Velmi jí pomáhají speciální rehabilitace a také jí byla pro zlepšení fyzického i psychického stavu doporučena delfínoterapie, na kterou jsme právě vybírali peníze ...

21125461_1388276251209860_87147349079390

pro Vávrovy

26. 6. 2018

Milan Vávra byl donedávna venkovský čtyřicátník v plné síle, který měl své záliby, své sny,  práci a hlavně rodinu (manželku a tři děti). Po pádu z výšky cca 4 metrů skončilo vše, co bylo dosud samozřejmostí. Milan není schopen samostatného myšlení, pohybově omezen a zcela odkázán na pomoc druhých ....

16425837_400228820310490_453264424377496

pro Řezáčovy

20. 5. 2017

Milan, Lenka a dvouletý Milánek se následkem vážné dopravní nehody dostali do velmi nepříznivé životní situace. Současný zdravotní stav matky, otce i dítěte aktuálně vyžaduje stálou péči a léčbu, která by jim mohla dopomoci k návratu do co nejkvalitnějšího života ....

64-150x150.jpg

pro Leušku

15. 10. 2016

Leuška se narodila s vrozenou vývojovou vadou lymfatických i krevních cév, jedná se o syndrom M-CM (Macrocephaly-capillary malformation). Má hypertrofii pravé poloviny těla, defekt síňového septa, hypotonii, gastrostomii, tracheostomii a při  obtížích je závislá na domácí umělé plicní ventilaci ....

22549641_1838936889468683_75324213175410

Motomed pro Lucku

Lucka se několik let léčila s vysokým tlakem a následkem tohoto onemocnění u ní došlo k tzv. disekci aorty, která jí praskla. Život jí zachránili lékaři ve Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně po šestihodinové operaci. Bohužel se nepodařilo zachránit cévní zásobení míchy ....