top of page

pro Milánka

17. 6. 2023

IMG_1838.JPG

Milánek Řezáč z Brna, kterému byla diagnostikována SMA (spinální svalová atrofie druhého typu), která postihuje především svalovinu a ta postupně ubývá. Ke zmírnění nemoci Milánkovi pomáhají nákladné rehabilitace a také různé kompenzační pomůcky, které ve větší míře nejsou ze zdravotního systému hrazeny.
 

pro Františka

18. 6. 2022

František (3).jpg

František Lněnička z Ivančic, který trpí dětskou mozkovou obrnou s triparezou (postižení dolních končetin a levé horní končetiny). František bydlí s maminkou a 15letou sestrou Karolínou. Maminka pracuje na částečný úvazek. Rodina je na tom finančně velice špatně. Vzhledem k Františkově postižení by potřebovali bezbariérový byt a přijatelnější bydlení.

pro Honzíka

26. 6. 2021

USER_SCOPED_TEMP_DATA_MSGR_PHOTO_FOR_UPLOAD_1597661544453_6701078206546272565.jpeg

Honzík začal cvičit kvůli opožděnému vývoji Vojtovu metodu. Ta však nepomáhala, stav se spíše zhoršoval a v šestém měsíci prodělal Honzík velký epileptický záchvat, kvůli kterému skončil v nemocnici.​ Po magnetické rezonanci mu byl diagnostikován Westův syndrom, což je závažné epileptické onemocnění provázené těžkou mentální retardací...

pro Dominička

5. 9. 2020

K3.png

Domčovi byl jako prvnímu v České republice zjištěn Witteveen Kolk syndrom, který je pro lékaře téměř neznámý. Prognóza je však taková, že se vše v nějaké míře naučí. Domča potřebuje finanční prostředky na rehabilitace a další zdravotní pomůcky ...

pro Evičku

25. 5. 2019

1279048_468551739913389_55243773_o.jpg

Evička je fyzicky i mentálně postižená - má DMO, centrální hypotonii, opožděný psychomotorický vývoj a autismus. Velmi jí pomáhají speciální rehabilitace a také jí byla pro zlepšení fyzického i psychického stavu doporučena delfínoterapie, na kterou jsme právě vybírali peníze ...

pro Vávrovy

26. 6. 2018

21125461_1388276251209860_87147349079390

Milan Vávra byl donedávna venkovský čtyřicátník v plné síle, který měl své záliby, své sny,  práci a hlavně rodinu (manželku a tři děti). Po pádu z výšky cca 4 metrů skončilo vše, co bylo dosud samozřejmostí. Milan není schopen samostatného myšlení, pohybově omezen a zcela odkázán na pomoc druhých ....

pro Řezáčovy

20. 5. 2017

16425837_400228820310490_453264424377496

Milan, Lenka a dvouletý Milánek se následkem vážné dopravní nehody dostali do velmi nepříznivé životní situace. Současný zdravotní stav matky, otce i dítěte aktuálně vyžaduje stálou péči a léčbu, která by jim mohla dopomoci k návratu do co nejkvalitnějšího života ....

64-150x150.jpg

pro Leušku

15. 10. 2016

Leuška se narodila s vrozenou vývojovou vadou lymfatických i krevních cév, jedná se o syndrom M-CM (Macrocephaly-capillary malformation). Má hypertrofii pravé poloviny těla, defekt síňového septa, hypotonii, gastrostomii, tracheostomii a při  obtížích je závislá na domácí umělé plicní ventilaci ....

22549641_1838936889468683_75324213175410

Motomed pro Lucku

Lucka se několik let léčila s vysokým tlakem a následkem tohoto onemocnění u ní došlo k tzv. disekci aorty, která jí praskla. Život jí zachránili lékaři ve Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně po šestihodinové operaci. Bohužel se nepodařilo zachránit cévní zásobení míchy ....

bottom of page